HÄNDE HOCH! - und 28 andere Sketche

Fra 1999 - illustr. af Niels-Vilhelm Søe

29 sketch beregnet til brug i tyskundervisningen fra 8. klasse. Sketchene står opført med stigende længde og sværhedsgrad. Hver sketch er forsynet med oplysning om antallet af medvirkende, stedet og de rekvisitter, man med fordel kan bruge. 109 sider.

 

Kr. 112

 

Bestil

 

 

 

En lektørudtalelse er en kort vurdering af en bog med henblik på anskaffelse til bibliotekerne. En børnebog får ved sin udgivelse to udtalelser: en af en børnebibliotekar og en af en skolebibliotekar.

"Hände hoch" indeholder 29 sketch til brug i tyskundervisningen fra medio 7. klasse.

Adskillige af sketchene er gamle kendinge, hvor pointen ikke er til at misforstå.

Fordelen ved at anvende drama i undervisningen er lysende klar. Eleverne er aktive, oplever, engagerer sig og samarbejder samtidig med, at den mundtlige sprogfærdighed trænes. Det kræver stor, sproglig nøjagtighed og præcision at fremsige replikker, fordi responsen fra kammeraterne falder så prompte.

"Hände hoch"-sketchene kræver ingen eller få rekvisitter og kan indgå som supplerende materiale til tyskundervisningen i lighed med andre elevaktiverende materialer.

 

Karin Holmen, Sproglæreren

Nogle klasser elsker at spille teater, gør meget ud af det og morer sig over egne og andres frembringelser. I sådanne klasser er denne bog et rigtig godt hjælpemiddel.

De første sketch er korte med enkle replikker og kan bruges lige fra starten af undervisningen. I løbet af bogen stiger sværhedsgraden.

Replikker, som er lært udenad og sagt flere gange, har en mulighed for at sidde fast til senere brug. I de herligt teatertossede klasser kunne man forestille sig at tage bogen frem i en periode hvert år og så lade sværhedsgraden stige. I andre klasser vil man måske aldrig bruge denne arbejdsform, men man kunne vælge at læse sketchene op eller lade eleverne indtale dem på bånd.

De aftrykte sketch er klassiske og kendes for nogles vedkommende allerede, men det, at de her findes på godt tysk, er i sig selv en nyskabelse. Et klassesæt af bogen ville det være rart at have adgang til for ad den vej at tilføre tysk endnu mere sjov og kreativitet.

 

Karen Porsborg Nielsen, Folkeskolen

 

Bakkevej 14, 9492 Blokhus – Tlf.: 98 24 93 45 – Mobil: 21 66 06 55 – E-mail: foelfod@mail.dk